Gåvekort

 


Ei velvære

gåve som er;


kjekt å få

&

kjekt å gi


* * *

Gi eit valgfritt beløp

som er gyldig i eit år frå kjøpsdato

 

* * *   


Gåvekorta blir utskrivne og registrerte

i kassesystemet i kroneverdi.


Gåvekort-summen kan nyttast som

betaling/delbetaling for behandling

eller produktkjøp til gjeldande prisar

når det blir brukt.