Om Fotterapeuten / og behandling av personopplysningar


Fotterapeuten Irmelin Ystheim etablerte seg i 2007,

etter fullført/bestått utdanning, og autorisasjon  vart tildelt frå Helsedirektoratet.


Fotklinikken held idag til på gateplan i Sandvenvegen 3b i Norheimsund sentrum. Like forbi Mo Sport,  mellom  Grannehjelpa og Gullsmed Bjørgum.


Det er kort vei frå bussholdeplass, og det er parkeringsfelt langs fortau. Det er lett tilkomst til lokalet for alle - også for rullestolar/rullatorar (ingen trappetrinn) ;)Irmelin Ystheim

Autorisert fotterapeut

(registrert i Helsepersonellregisteret

som er helsemyndighetenes register

over  alt helsepersonell med autorisasjon

eller lisens  etter helsepersonell-loven)


Link til  registeret;

https://register.helsedirektoratet.no/hpr


Mitt  HPR-nummer;

IRMELIN YSTHEIM

Fødselsdato: 16.02.1973

HPR-nummer: 9803467


Utdanna i 2007 ved

Bjørgvin vid.g.skole  i Bergen


Medlem i Fotterapeutforbundet

sidan starten i 2007.